Projekt i sistemit të pajisjeve të pishinave të kontrolluara nga temperatura e brendshme 25m * 12.5m * 1.8 m

Graetpool mori projektin e një pishine të brendshme të kontrolluar nga temperatura 25m * 12.5m * 1.8 m dhe një pishinë për fëmijë 3m * 3m * 0.8 m.

ne ofrojmë dizenjimin dhe zgjidhjen e një kompleti të plotë të sistemit të trajtimit të ujit në pishinë, përfshirë sistemin e qarkullimit të pishinës, sistemin e filtrimit të pishinës, sistemin e ngrohjes së pishinës, sistemin e dezinfektimit të pishinës.